Hög tid slopa kravet att begränsa vinstuttag


Det är positivt att regeringen beslutat att lyfta bort välfärdsutredningens uppdrag att utreda borttagandet av obligatorisk LOV i primärvården. Men tyvärr finns kravet på vinstutdelningsbegränsning kvar. Det skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor.