Höga förväntningar på digitalisering i offentlig sektor

Invånarna har höga förväntningar på kommuner, landsting och regioner när det gäller digitala tjänster och kommunikation. Det visar en undersökning som SKL låtit göra.