Höga löneökningar kväver investeringsvilja


För höga löneökningar gör att Sverige blir ett mindre attraktivt land att investera i, konstaterar Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Svenskt Näringsliv håller med om att en lägre löneökningstakt skulle stärka Sveriges konkurrenskraft, sysselsättning och tillväxt.