Högkonjunktur men stora utmaningar väntar kommunsektorn

Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i ekonomin. Från 2019 förväntas en normalisering med en svagare utveckling. Befolkningen och behoven i kommunsektorn fortsätter växa.