Högnivåmöte om den nationella läkemedelsstrategin

Regeringen har i och med fredagens högnivåmöte tagit initiativet till en revidering av den nationella läkemedelsstrategin. Mötets målsättning var att gemensamt utarbeta den nationella plattformen för det fortsatta arbetet med utmaningar på läkemedelsområdet. Arbetet med att revidera strategin och handlingsplanen påbörjas nu, för att vara klart hösten 2015.

Pressmeddelande: Gemensam plattform underlättar arbetet med utmaningar på läkemedelsområdet.

Socialdepartementet,
23 januari 2015