Högre överskott än beräknat i statens budget

Det preliminära saldot i statens budget för 2017 blev ett överskott på 62 miljarder kronor. Det är 24 miljarder kronor lägre än för 2016, men 54 miljarder kronor högre än beräknat i statens ursprungliga budget. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av utfallet för statens budget.