Högre räntor på statsskulden i maj

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 20,3 miljarder kronor. Detta är 8,7 miljarder kronor lägre än föregående år. Den främsta förklaringen är att utgifterna för statsskuldsräntorna har ökat från de låga nivåerna som rådde under 2014.