Högre skatteinkomster ger ökat överskott i statens budget

Saldot i statens budget för mars blev ett överskott på 8,9 miljarder kronor. Det bidrar till ett budgetöverskott på 71,0 miljarder kronor för det första kvartalet 2016. Det positiva saldot beror främst på högre skatteinbetalningar. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.