Högt tryck på e-förvaltningsdagarna

SKL Kommentus tillsammans med ca 580 personer inspirerades av ett intressant program med fokus på IT-stödd verksamhetsutveckling inom offentlig förvaltning. IT-minister Mehmet Kaplan inledde med att berätta om regeringens satsningar inom e-förvaltning.

Vi var en av sponsorerna och hade även en monter där berättade vi om vårt stöd inom e-förvaltningsområdet genom vårt ramavtal för e-arkiv samt om upphandlingskonsult- och utbildningstjänster från vårt konsultföretag AffärsConcept.

Vi deltog också med flera talare:
* VD Eva-Lotta Löwstedt Lundell höll ett panelsamtal om ”Bättre e-tjänster genom dialog i upphandlingar”.
* Åsa Edman, chefsjurist, och Lars Arrhed från Advokatfirman Lindahl pratade angående ”Samverkan kring IT-tjänster – är det möjligt?”
* Försäljningschef Pia Hedenblad informerade om e-arkiv tillsammans med Caspar Alamander, nationell samordnare inom e-arkiv på SKL. Här var temat ”Digital information som strategisk resurs”.

Pia berättade dessutom om att avropen på ramavtalet e-arkiv 2013 nu kommit igång ordentligt. Vill du veta mer om avtalet erbjuder vi en telefonkonferens den 23/11. Anmäl dig här.