”Höj ambitionsnivån i digitaliseringen!”

Regeringen behöver göra mer för att utnyttja digitaliseringens fulla potential, menar två ledande tech-debattörer, Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen, och Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, TechSverige.

Åsa Zetterberg.

I ett debattinlägg framhåller de att moderna och säkra nät för uppkoppling som 5G och fiber i kombination med tekniker som AI och molntjänster kommer att vara avgörande. Detta för att lösa begränsade resurser inom vården, leverera smart styrning av infrastrukturen och säkra tillräcklig energiförsörjning – när samhället elektrifieras – och möjliggöra en grön omställning av industrin.

Handlar om miljarder

De hänvisar bland annat till rapporten Miljarder skäl för 5G som TechSverige ligger bakom. I den beräknas potentialen vid ett snabbt införande av 5G till en höjning av BNP med 126 miljarder kronor årligen. Detta kan åstadkommas tack vare ökad produktivitet, effektivitet och innovation. ”Störst är potentialen inom tillverkningsindustrin där en hållbar digital omställning beräknas kunna ge ett tillskott på 47 miljarder kronor årligen”, skriver de i Dagens Industri den 3 september 2023.

Tre områden

I debattinlägget trycker de särskilt på tre områden ”som inspel till regeringens arbete med en ny strategi för konnektivitet

1. Höj ambitionsnivån. Wåhlberg och Zetterberg skriver: När grundläggande samhällsfunktioner digitaliseras behöver målet för uppkoppling av bostäder och företag höjas. Från dagens mål som anger att alla ska ha en teoretisk möjlighet att koppla upp sig till ett framtida mål där alla faktiskt är uppkopplade och tar del av digitaliseringens möjligheter fullt ut.

2. Fokus på ökad mobilitet. Här menar debattörerna att målen för mobil uppkoppling behöver utvecklas. ”Det är inte längre bara individer som behöver tillgång till uppkoppling utan även fordon, drönare, lantbruksmaskiner och mycket annat behöver vara uppkopplade mot nätet”, framhåller de.

Det tredje området handlar om kompetens.

3. Stärk kompetensen inom digital teknik, vädjar teknikdebattörerna och menar att detta kan ske bland annat genom satsningar på vidareutbildning, inte minst kopplat till cybersäkerhet och verksamheter där konnektivitet har stor potential. Detta behövs för attfullt ut kunna nyttja nätens potential, menar de. Förstärkta möjligheter till privat-offentliga innovationsprogram kan också bidra till att höja kompetensen och få fart på användningen, tillägger de.

Läs hela inlägget här.