Höjd garantinivå i ny pensionsöverenskommelse

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har slutit nya preliminära överenskommelser på pensionsområdet.