Höjd resolutionsavgift skadar näringslivet


Regeringen står fast vid att resolutionsavgiften ska höjas, om än bara för en period. Detta trots svidande kritik från flera instanser och spekulationer om att Nordea kan komma att lämna Sverige om förslaget går igenom. ”Vi har varit kritiska mot förslaget från början och har varit tydliga med att vi anser att det är en dold skattehöjning”, säger Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering på Svenskt Näringsliv.