Höjt verksamhetsbidrag till Skärgårdarnas Riksförbund

Regeringen har beviljat Skärgårdarnas Riksförbund verksamhetsbidrag med 5 400 000 kronor för perioden 2016-2018. Det är en ökning med 100 000 per år för att särskilt uppmärksamma jämställdhet, mångfald och integration.