Hoppfullt läge i Paris


Läget är hoppfullt inför de avslutande förhandlingarna på klimatmötet i Paris, bedömer Carola Lemne, vd. Att få till ett avtal som alla länder skriver under är viktigt, konstaterar hon. "För näringslivet är det viktigt med avtal, både för att klara klimatutmaningen, men också för att skapa mer likartade villkor och en tydlig riktning för företag världen över."