Höstdagar med fordon i fokus

I september och oktober samlades intressenter från kommuner, landsting och kommunala bolag som ville bli uppdaterade i vårt nya fordonsavtal Fordon 2014-2. Deltagarantalet i såväl Stockholm som Malmö slog nya rekord, vilket såklart var extra roligt.

Sju olika leverantörer och återförsäljare visade de modeller som går att handla på avtalet. I Stockholm berättade även OKQ8 om hur de stödjer utvecklingen av förnybara drivmedel, marknadsförändringar, olika typer av dieselprodukter – bland annat HVO – samt dess egenskaper och effekter.

I anknytning till fordonsdagarna höll vi dessutom en utbildning för våra leverantörer och deras återförsäljare. Detta för att säkra att de som säljer, levererar och är närmast beställaren känner till vår syn på ramavtalet – det vill säga hur vi tycker att man kan nyttja ramavtalet för att trygga det lokala försörjningsbehovet. Gensvaret var positivt. Vi upplevde en bra dialog där nya frågeställningar och funderingar uppkom.

Dessa dagar fungerar som en bra plattform för både kunder och leverantörer. Genom samtal med våra ramavtal som bas, få lära sig nytt och inspireras av andras lösningar kan mycket implementeras i den egna organisationen.

SKI vill tacka samtliga deltagare som medverkat under hösten. Ett stort tack även till leverantörerna som bidrog.