Höstens SKL Kommentusdagar – upphandling av ramavtal inom fastighet och teknik

Nu när sommaren gör sitt intåg tänker vi redan på hösten. Här pågår nämligen planeringen inför SKL Kommentusdagarna som äger rum på fyra olika orter under september och oktober. Vi kommer mötas för samtal om krav på och utveckling av upphandlingsarbetet inom de tekniska områdena.

Ämnen som ska diskuteras är svårigheterna med att ta in extern kompetens i upphandlingsprocessen, nya upphandlingsdirektivets påverkan på hur konkurrensutsättningen inom entreprenader ska ske samt frågor om aktuella leverantörsperspektiv där kvalitet och pris sätts i ett kostnadsperspektiv. Frågor som när är lägsta pris nått och hur kan problem vändas till möjligheter tas upp och får förhoppningsvis svar. Inbjudna externa talare blir en viktig del i våra diskussioner.

Under arbetet med att sätta ihop innehållet för de fyra tillfällena vill vi gärna ha kontakt med upphandlingsavdelningar som är intresserade av att vi kommer till just deras ort. Hör av dig till Conny Callin om du är intresserad. Kanske har du även förslag på innehåll och diskussionsämnen. Mer info kommer framöver.