Höstmöten om den nationella planen för transportsystemet

Remisstiden för Trafikverkets förslag till ny nationell plan för Sveriges transportsystem 2014-2025 är över, men under hösten fanns det möjlighet för remissinstanserna att presentera sina synpunkter på förslaget för infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. På höstens möten har tunga fordon, Haparandabanan, hastighetsanpassningar, Södra stambanan Lund-Hässleholm, Västkustbanan och mycket mera diskuterats.

Läs artikel: Höstmöten om den nationella planen för transportsystemet

Näringsdepartementet,
22 november 2013