Hur arbetar regeringen med jämställdhet?

Regeringen har lagom till den internationella kvinnodagen publicerat en broschyr om regeringens arbete med jämställdhet. I broschyren lyfter näringsminister Annie Lööf bland annat regeringens strävan efter att fler kvinnor ska välja att bli företagare:

– Ökad jämställdhet leder till fler jobb, ökad tillväxt och lönsamma företag. Skulle kvinnors företagande bli lika vanligt som bland män skulle det innebära 75 000 nya företag i Sverige, säger Lööf.

Vad gäller både it- och energiområdet så domineras det idag av män, och it- och energiminister Anna-Karin Hatt berättar till exempel att ett av målen i den digitala agendan för Sverige är att jämställdheten inom it-området ska öka kraftigt.

När det gäller transportsystemet så poängterar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd att det måste tillgodose både mäns och kvinnors behov, och ministern lyfter bland annat vikten av kunskap om skillnader mellan kvinnors och mäns behov och beteenden för att kunna sätta in rätt åtgärder.

Broschyr: Jämställdhet – hela regeringens ansvar

Näringsdepartementet,
7 mars 2014