Hur får man rätt saker att hända?

Alla verksamheter blir styrda på ett eller annat sätt, men hur lyckas man med sin verksamhetsstyrning, så att organisationen gör rätt saker? Det är temat för Ekonomistyrningsverkets senaste vägledning med titeln Att få rätt saker att hända – verksamhetsstyrning i statliga myndigheter.