Hur håller vi e-upphandlingssystemen säkra? Ny vägledning om IT-säkerhet ger råd och riktlinjer

Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet har tagit fram en ny vägledning som handlar om behoven av IT-säkerhet i myndigheters upphandlingssystem och vilka lösningar och funktioner som finns tillgängliga. Vad är det som krävs i säkerhetsväg – och varför?
Andelen upphandlande myndigheter som använder sig av elektronisk upphandling ökar och därmed även behovet av stöd i IT-säkerhetsfrågor. Upphandlingsstödets nya vägledning IT-säkerhet i system för elektronisk upphandling utgår från de krav på säkerhet och sekretess som ställs i upphandlings- och sekretesslagstiftningen och beskriver hur dessa