Hur kan transportsektorn ställas om för att uppnå fossiloberoende år 2030?

Fredagen den 21 februari kl.9.30-12.00 arrangeras det tredje samtalet om regeringens målsättning om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. It- och energiminister Anna-Karin Hatt, utredaren Thomas B. Johansson samt forskare, näringslivs- och myndighetsrepresentanter deltar i diskussionen som bland annat kommer handla om hur vi utvecklar transporteffektivare städer, och om befintliga planer för utbyggnaden av transportinfrastrukturen är förenliga med målsättningen för 2030.

Läs mer om regeringens arbete med en fossiloberoende fordonsflotta
Program: Samtal om transporteffektivitet (pdf 352 kB)

Näringsdepartementet,
20 februari 2014