Hur ordnar vi jobb och bostäder i världens öppnaste land?

KONFERENS Halvdagskonferens 15 januari där vi bygger en bro från akademi och praktik till politik. Hur det ser det ut i realiteten och vad är tänkbara åtgärder för att nyanlända ska få jobb och bostäder, både på kort och lång sikt?