Hur påverkas myndigheterna av den negativa räntan?

I förra veckan kom Riksbanken med ett nytt räntebesked, räntan sänks till -0,25 procent. Det påverkar inte bara hushållen, utan även myndigheterna. ESV arbetar löpande med att tolka regelverket och svarar på frågor från myndigheterna.