Hur utvecklas den svenska modebranschen?

Välkommen till en presentation av nya siffror om den svenska modebranschen. Årets rapport fokuserar särskilt på modeföretagens syn på exportmarknader och exportfrämjande insatser. Rapporten visar hur stor omsättningen är i branschen och hur många den sysselsätter.