ID-kontroller förlängs och utvärderas

Regeringen beslutade i dag att förlänga ID-kontrollerna för resenärer med buss, tåg eller passagerarfartyg från Danmark till Sverige. Den beslutade förordningen börjar gälla 4 juli och gäller under fyra månader, till 4 november 2016. Med anledning av det beslut som riksdagen i går fattade om att i lagen ta bort karenstiden på två veckor kommer ID-kontrollerna fortsätta att gälla utan något uppehåll. Parallellt med perioden för förlängningen av kontrollerna ska berörda myndigheter utvärdera de effekter som ID-kontrollerna medför.