Idag inleder landsbygdsministern arbetet med CAP 2021

Hur ska framtidens jordbruk se ut? Den frågan tar regeringen sig nu an då vi som första land i EU börjar arbetet med att forma framtidens gemensamma jordbrukspolitik. Vid sidan av det viktiga arbetet med livsmedelsstrategin bjuder landsbygdsminister in intresseorganisationer och myndigheter att tillsammans starta arbetet med kommande reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken. I dag inleder landsbygdsminister Sven-Erik Bucht arbetet med ett första referensgruppsmöte.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht