Idag tvingas Syed Latif lämna Sverige


Syed Latif fick avslag på sin resningsansökan i Högsta Förvaltningsrätten, och idag verkställs utvisningen. Idag tvingas han lämna Sverige. ”Jag vill tacka alla som har hjälpt mig”, säger han.