Idéer till smarta appar belönades i Open Stockholm Award

För att underlätta utvecklingen av smarta tjänster har Stockholms stad öppnat upp sina datakällor. Tanken är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även ska kunna användas av till exempel företag och allmänheten för att skapa nya tjänster. I Open Stockholm Award inbjöds alla att tävla med sin idé till en app eller genom att själv utveckla en app som bygger på Stockholms stads öppna data.
Av omkring 380 inskickade bidrag utsågs fyra vinnare för hur de på bästa sätt använt stadens nyligen offentliggjorda data.