Idéskrift om Attraktionskraft för tillväxt och utveckling

Sveriges hållbara tillväxt är beroende av attraktiva miljöer där människor vill bo och leva, driva företag och besöka. Men vad menas med attraktiva livs- och boendemiljöer, och hur skapas de? Regeringen presenterar idag en idéskrift om attraktionskraft för tillväxt och utveckling.

Ladda ner: Attraktionskraft – för tillväxt och utveckling
Läs artikel: Idéskrift om Attraktionskraft för tillväxt och utveckling

Näringsdepartementet,
3 juni 2014