Idéskrift om styrning och verksamhetsutveckling ska väcka tankar

Det var med stor tveksamhet som Bengt Nordström tog sig an utmaningen att ”skriva av sig” om sina erfarenheter av styrning och effektivisering i svensk statsförvaltning. Litteratur som kommer med lösningar med stort L tyckte han det redan fanns tillräckligt av. Anslaget i idéskriften Tankar om styrning och verksamhetsutveckling i statsförvaltningen är därför reflekterande. Den är skriven för att i första hand problematisera och nyansera frågor som han anser betydelsefulla att uppmärksamma i ett fortsatt utvecklingsarbete.