Ifrågasatt ”LOU-försäkring” stoppas

Finansinspektionen stoppar den ifrågasatta så kallade LOU-försäkringen. Konkurrensverket, Almega, Svenskt Näringsliv och Företagarna riktade skarp kritik mot att upphandlande organisationer skulle kunna slippa betala sanktionsavgift vid överträdelser av upphandlingsreglerna.

– Det är välkommet att Finansinspektionen nu sätter stopp för sådana försäkringslösningar!
Respekt för upphandlingsreglerna behövs för sunda offentliga affärer, kommenterar Ulrica Dyrke, Almega, på LinkedIn.

Ulrica Dyrke, Almega.

I ett ”ställningstagande” (2023:1 Försäkring mot böter och administrativa sanktionsavgifter

2023-06-29) meddelar Finansinspektionen att det inte är ”förenligt med god försäkringsstandard att tillhandahålla försäkring mot böter eller administrativa sanktionsavgifter. Detta gäller för såväl svenska försäkringsföretag som utländska försäkringsgivare som driver verksamhet i Sverige.”

Skarp kritik för ett år sen

För drygt ett år sedan rapporterade OFFENTLIGA AFFÄRER (OA webb 2022-06-22) under rubriken Skarp kritik mot ”LOU-försäkring” om problematiken. Tre organisationer gick på debattplats i Dagens Samhälle till storms mot möjligheten att teckna LOU-försäkring. Texten var undertecknad av Ulrica Dyrke, Almega, Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv, och Magnus Johansson, Företagarna. 

”Tillhandahållande av försäkringar som skyddar mot upphandlingsskadeavgift urholkar därmed möjligheterna för Sverige att uppfylla de åtaganden vi har enligt EU:s rättsmedelsdirektiv”, slog de tre debattörerna fast.

Anmärkningsvärt

Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Almega uttalade sig i OFFENTLIGA AFFÄRER och sa:

– Det är principiellt anmärkningsvärt med försäkringslösningar som skyddar upphandlande organisationer mot att behöva betala sanktionsavgifter om de bryter mot upphandlingsreglerna.

Vid den tidpunkten hade flera kommuner tecknat den typ av försäkring som nu underkänns av Finansinspektionen. Eskilstuna erlägger en årspremie på 547.376 kronor för sin LOU-försäkring, Falkenberg 303.998 kronor, Boden 237.000 kr, Karlshamn 195.563 kr och Tierp 176.237 kr. Detta är några exempel på årspremier, rapporterade Upphandling24. 

Daniel Barr, generaldirektör, Finansinspektionen.
Foto: Finansinspektionen.