IMF utvärderar den finansiella stabiliteten i Sverige

Internationella valutafonden (IMF) kommer på inbjudan från Finansdepartementet och Riksbanken att besöka Sverige såväl i mitten av april som i augusti för att genomföra en särskild granskning av den finansiella sektorn och myndigheternas arbete med finansiell stabilitet, en så kallad FSAP (Financial Sector Assessment Program). I sin rapport kommer IMF att ta upp de brister och risker som eventuellt framkommer och föreslå åtgärder för att ta hand om dessa.