Inbjudan: Almega, Svenskt Näringsliv och Luleå Kommun om tjänstesektorns framtid

Lena Hagman, Chefekonom Almega, presenterar en aktuell konjunkturbedömning och visar trender hur svensk export förändras, strukturomvandlingen av näringslivet och hur tjänsternas betydelse ökar i alla sektorer.
Därefter följer ett panelsamtal.