Seminarium med Anders Borg och Annie Lööf om svenskt företagsklimat

Världsbanken har på regeringens uppdrag genomfört en studie över företagsklimatet i Sverige. I samband med att den första delen av rapporten offentliggörs arrangerar Finansdepartementet tillsammans med Näringsdepartementet ett seminarium om svenskt företagsklimat. Rapporten kommenteras av Anders Borg och Annie Lööf samt av Magnus Henrekson vid Institutet för näringslivsforskning.

Finansdepartementet,
10 mars 2014