Inbjudan: Sverige behöver mer #kompetensinvandring

Välkommen till en debatt om #kompetensinvandring – och lyssna till både företag och politiker ge sin bild av hur kompetensinvandring påverkar Sverige.
Vid debatten kommer Almega att till migrationsminister Tobias Billström överlämna en färsk rapport om hur motståndet mot arbetskraftsinvandring hotar svensk ekonomi.