Industrins löneledande roll ligger fast


Industrin fortsätter att vara lönenormerande. Samtidigt måste det finnas en tydlig rollfördelning mellan Riksbanken och arbetsmarknadens parter. Det framkom när de ekonomiska realiteterna inför nästa års avtalsrörelse diskuterades.