Industripolitik och konkurrenskraft i EU

Näringsministrarna i EU ska diskutera den europeiska industrins konkurrenskraft inför EU-toppmötet i mars. Forskning och innovation är andra ämnen på dagordningen för rådsmötet som äger rum i Bryssel den 20-21 februari. Från Sverige deltar bland annat näringsminister Annie Lööf.

– Jag kommer att betona vikten av stärkt tillämpning och genomförande av den inre marknadens regelverk för att främja sysselsättning och för att öka tillväxten, säger Annie Lööf.

Läs artikel: Industripolitik och konkurrenskraft i fokus

Näringsdepartementet,
14 februari 2014