Industrisamarbete mellan Sverige och Brasilien

Måndag den 15 juni tar Mikael Damberg emot guvernör Fernando Pimentel som Damberg träffade under sin främjarresa i Brasilien. Under besöket håller den brasilianska ambassaden tillsammans med den svensk-brasilianska handelskammaren ett seminarium om investeringsmöjligheter i bland annat gruvindustrin och kaffeindustrin i delstaten Minas Gerias. Mikael Damberg avslutningstalar på seminariet tillsammans med guvernör Pimentel.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Mikael Damberg