Infektion med ebolavirus

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2014:1312) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ebolavirus. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

Prop 2014/15:38 Infektion med ebolavirus

Socialdepartementet,
23 december 2014