”Inflationen svepskäl för nedskärningar”

– Vi kräver att landets kommuner och regioner före sommaren får besked om en lägsta nivå för statsbidrag i höstens budgetproposition. Det skriver Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, och Simon Vinge, chefsekonom vid Akademikerförbundet SSR.

Heike Erkers.

”Bristen på besked till landets kommuner och regioner i regeringens vårbudget innebär stora nedskärningar”, skriver de på debattplats i Sydsvenskan den 25 april 2023.

Dagen efter inlägget kom beskedet att Sveriges Riksbank höjer styrräntan från tre procent till 3,5 procent. ”För att inflationen ska falla och stabiliseras vid målet inom rimlig tid har direktionen beslutat att höja styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,5 procent. På grund av förra årets snabba inflationsuppgång har Riksbanken sedan i april 2022 höjt styrräntan ovanligt snabbt, från noll till 3,0 procent i februari 2023”, hette det i meddelandet från Riksbanken.

”Inflationen används som svepskäl”

Akademikerförbundet SSR hävdar att regeringen ”använder inflationen som svepskäl för att tvinga fram massiva nedskärningar i välfärden – inom skola, vård och omsorg”. De skriver:

”Från fackets håll är vi de första att hata inflationen. Men de senaste beräkningarna från Konjunkturinstitutet, som är en statlig myndighet, säger att 60 miljarder kronor extra till välfärden skulle ha en inflationseffekt på 0,3 procentenheter. 60 miljarder är mer än dubbelt så mycket som SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, begärt av regeringen.”

Debattörerna vill att regeringen ska ge ”kommunerna möjlighet att planera sitt budgetarbete. Alternativet är uppsägningar och anställningsstopp i socialtjänsten, sjukvården och skolan. Våra medlemmar, anställda inom välfärden, har redan en alldeles för tuff arbetsbelastning. Gör det inte värre.”