Infobank har bytt namn

Infobank Arbetsrätten har bytt namn till SKL Kommentus Arbetsrätten HR- och Chefsguiden. Samtidigt har vi gjort flera förbättringar i verktyget för att tydliggöra innehåll och tillgänglighet.

SKL Kommentus Arbetsrätten HR- och Chefsguiden, som tidigare hette Infobank Arbetsrätten, är en abonnemangsbaserad webbtjänst. Tjänsten ger dig som arbetar med HR-frågor stöd i form av lagar, avtal, förordningar, AD domar, cirkulär, kommentarer, mallar, checklistor samt en chefsguide. Det är ett populärt verktyg och används idag av många kommuner. För att tydliggöra tjänsten och användningen av det har vi nu både bytt namn och gjort vissa förbättringar i systemet.

I Arbetsrätten HR- och Chefsguiden finns två olika moduler. En som vänder sig till chefer och beslutsfattare, en som vänder sig till HR-personal. Modulerna har också fått nya namn. Tidigare Arbetsgivarhandboken heter nu Chefsguiden och Lagar och Avtal kommun/landsting heter nu HR-guiden.

– Samtidigt som namnbytet passade vi på att göra flera förbättringar. Både innehåll och struktur har setts över för att göra verktyget mer användarvänligt, säger Tommy Eriksson som är produkt- och affärsutvecklare på HR-tjänster.

Vi har även tagit fram en kompletterande version av Chefsguiden som fristående modul med SSO-lösning (Single sign on). En lösning som innebär att användare endast behöver logga in en enda gång för att nå de system som är anpassade till tjänsten. Fördelen för användaren är att man inte behöver hålla reda på flera olika lösenord.

Du hittar mer information om Arbetsrätten HR- och Chefsguiden via den här länken