Inför regionreformen enhetligt

Färre och jämnstarka regioner behövs. Det är viktigt att tidplanen hålls och att förändringar införs samtidigt. Det slår SKL fast i sitt yttrande till Indelningskommittén.