Information om förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller Sveriges inre säkerhet

Ett stort antal asylsökande har under året sökt sig till Sverige. Antalet har ökat dramatiskt under hösten. Fram till den 24 november i år har Sverige tagit emot ca 145 000 asylsökande personer. Detta innebär stora påfrestningar för det svenska asylsystemet, liksom för centrala samhällsfunktioner som boende­, hälso- och sjukvård, skola och social välfärd.