Information om Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, prop. 2015/16:67

Ett stort antal asylsökande har under året sökt sig till Sverige. Antalet har ökat dramatiskt under hösten. Fram till den 24 november i år har Sverige tagit emot ca 145 000 asylsökande personer. Enligt Migrationsverkets prognos kan antalet under 2015 komma att uppgå till 190 000 personer.