Informationsdag om användningen av PEPPOL

SFTI anordnar en informationsdag med fokus på både praktiska och strategiska frågor kring PEPPOL:s användning och kommande krav på e-fakturering.