Informationsdag om användningen av PEPPOL och kommande krav om e-fakturering

Den 4 maj i Stockholm anordnar SFTI en informationsdag med fokus på både praktiska och strategiska frågor kring PEPPOL:s användning och kommande krav på e-fakturering.