Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att i svensk rätt genomföra de skyldigheter som följer av ett EU-direktiv om informationsförfaranden vid utbyte mellan medlemsstater av mänskliga organ avsedda för transplantation.

Lagrådsremiss Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer

Socialdepartementet,
30 januari 2014