Informationssäkerhet för offentlig sektor 27-28 augusti

Välkommen till årets informationssäkerhetskonferens för offentlig sektor 27-28 augusti.