Informationsutbytesavtal med Montserrat

I en proposition föreslår regeringen att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar en lag om detta avtal.

Prop. 2013/14:62 Informationsutbytesavtal med Montserrat

Finansdepartementet,
21 januari 2014