Informationsutbytesvtal med Hongkong undertecknat

Sverige har den 22 augusti 2014 undertecknat ett avtal med Hongkong om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket att begära in upplysningar från Hongkong som innehas av banker och sekretessbelagd information om ägande i bl.a. bolag och truster. Avtalet kommer att lämnas till riksdagen för godkännande.

Pressmeddelande: Hongkong och Sverige har undertecknat avtal om informationsutbyte i skatteärenden

Finansdepartementet,
22 augusti 2014